ÇOCUK YETİŞTİRMEDE PSİKOLOJİK TAKTİKLER

ÇOCUK YETİŞTİRMEDE PSİKOLOJİK TAKTİKLER

Barkod : 9789758809301X
-
Detaylar:
YAZARDR. PERRY BUFFINGTON
ÇEVİRİTANER GEZER
SAYFA SAYISI304
FİYAT20 TL

Anne babaların son zamanlarda okumayı en çok tercih ettiği çocuk yetiştirme rehberi

Bir ölümden söz edecekseniz “Büyükannen uyuyor” demeyin, gerçe¤i söyleyin. Çocu¤unuzu korumaya çal›şmak amac›yla yapt›¤›n›z bu aç›klama, uykudan korkmas›na neden olabilir. ‹ster inan›n ister inanmay›n, çocuklar ölüm kavram›n› küçük yaşlardan itibaren kavrayabilirler. Asl›nda bunu anlamalar›, boşanma kavram›n› anlamalar›ndan çok daha kolay bile olabilir.

Çocu¤unuz bir yeri kanayarak hıçkırıklar içinde yanınıza gelirse, kanı kırmızı temiz bir bezle temizleyin. Böylece kan lekelerini gizleyebilirsiniz.